Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

 

Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

ul. Kościuszki 5
28-100 Busko-Zdrój

tel: (0-41) 370-18-15 do 19

fax: (0-41) 246 28 93
Sekretariat Prezydialny: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta - infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych), lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 7.30 – 18.00
wtorek - piątek: 7.30 – 16.00

 

Wydział I Cywilny: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć fax: (0-41) 246 28 09
Wydział II Karny: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć fax: (0-41) 246 28 05
III Wydział Rodzinny i Nieletnich: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć fax: (0-41) 246 28 32
IV Wydział Ksiąg Wieczystych: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć fax: (0-41) 246 28 40
V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pińczowie: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pińczowie: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
XI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Pińczowie: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Godziny pracy

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju:
poniedziałek: 8:15 - 18:00
wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

 

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju:
poniedziałek – piątek  9:00 - 13:00

Godziny pracy Kasy Wydziału Zamiejscowego w Kazimierzy Wielkiej:
poniedziałek: 9:00 - 13:00
wtorek – piątek: 8:00 - 13:00 

Godziny pracy Kasy Wydziału Zamiejscowego w Pińczowie:
poniedziałek: 11:00 - 14:30
wtorek – piątek: 9:00 - 12:30

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, iż na podstawie § 1 pkt 34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1121) oraz § 3 pkt 44 d Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1223), a także § 3 pkt 38 c zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2012 r. poz. 168), z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpi zniesienie Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej oraz Sądu Rejonowego w Pińczowie

z jednoczesnym utworzeniem wydziałów zamiejscowych w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju:

- V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej,

  – VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej,

  – VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej,

  – VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej,

  – IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pińczowie,

  – X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pińczowie,

  – XI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Pińczowie,

  – XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie.

 

Jednocześnie informujemy, iż rachunki bankowe funkcjonujące w Sądzie Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej oraz Sądzie Rejonowym w Pińczowie z dniem 31 grudnia 2012 roku zostają zamknięte.

Numery rachunków bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. na które należy dokonywać wpłat:

 

Konto dochodów

Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Nr rachunku: 32-10101238-0801032231000000

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy

 

Konto depozytów

Wpłaty zaliczek na biegłych sądowych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Nr rachunku: 21-10101238-0801031391200000

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

 

Konto wadiów, kaucji i poręczeń majątkowych

Z dniem 01.07.2013 roku uległo zmianie konto wpłat na wadia, kaucje i poręczenia majątkowe. 

Wpłat tych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Nr rachunku: 61 1130 1192 0027 6158 5690 0001

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Nr rachunku: 96 1130 1192 0027 6158 5620 0001

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

 

Dysponentami w/w rachunków jest Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655-14-18-017, REGON 000322318

 

 

Jednostki nadrzędne

Pozostałe jednostki okregu kieleckiego